THÔNG BÁO
GIẢI ĐẤU
Thời gian: 22 - 29/04/2017
Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội
Thời gian: 24 - 27/3/2017
Địa điểm: Ninh Bình
Thời gian: 27 - 28/4/2017
Địa điểm: Singapore
Thời gian: 01-15/6/2017
Địa điểm: Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Thời gian: 15 - 20/04/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
TÀI TRỢ - ĐỐI TÁC