THÔNG BÁO
GIẢI ĐẤU
Thời gian: 20 - 23/05/2017
Địa điểm: SVĐ Quốc gia Supachalasai, Băng Cốc, Thái Lan
Thời gian: 23 - 29/7/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 24 - 26/04/2017
Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy và Mỹ Đình, Hà Nội
Thời gian: 24 - 27/3/2017
Địa điểm: Ninh Bình
Thời gian: 27 - 28/4/2017
Địa điểm: Singapore
TIN TỨC - SỰ KIỆN
TÀI TRỢ - ĐỐI TÁC