THÔNG BÁO
GIẢI ĐẤU
Thời gian: 18-27/11/2016
Địa điểm: Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội
Thời gian: 26 - 29/09/2016/2016
Địa điểm: Bãi biển Tp Đà Nẵng
Thời gian: 15 - 25/8/2016
Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Long
Thời gian: 26 - 30/06/2016
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian: 04 - 07/07/2016
Địa điểm: Thammasat University - Thái Lan
TÀI TRỢ - ĐỐI TÁC