GIẢI ĐẤU
Thời gian: 21-27/10/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 19-26/8/2017
Địa điểm: Kuala Lumpua, Malaysia
Thời gian: 27 -28/7/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 05-11/6/2017
Địa điểm: Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Thời gian: 12 - 15/6/2017
Địa điểm: Thammasat University Sport Complex, Thailand
FACEBOOK
THÔNG BÁO
31

Giải Điền kinh Quốc tế Tp HCM mở rộng 2017 là một giải đấu do Liên đoàn Điền kinh Tp HCM phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND Tp HCM tổ chức hằng năm. Giải Điền kinh năm nay với sự gọp mặt của 32 đơn vị địa phương trong nước và 6 nước trong khu vực châu Á.

 

*** Kết quả giải đấu: tải về