GIẢI ĐẤU
Thời gian: 22-27/07/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 03-08/8/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 18 - 25/05/2018
Địa điểm: Nghệ An
Thời gian: 10-16/6/2018
Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Thời gian: 01-05/04/2018
Địa điểm: Thammasat University Sports Complex, Bangkok, Thái Lan
FACEBOOK
THÔNG BÁO
31

Giải Điền kinh Quốc tế Tp HCM mở rộng 2017 là một giải đấu do Liên đoàn Điền kinh Tp HCM phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và UBND Tp HCM tổ chức hằng năm. Giải Điền kinh năm nay với sự gọp mặt của 32 đơn vị địa phương trong nước và 6 nước trong khu vực châu Á.

 

*** Kết quả giải đấu: tải về