GIẢI ĐẤU
Thời gian: 12 - 17/04/2019
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 15-25/05/2019
Địa điểm: SVĐ tỉnh An Giang
Thời gian: 04 và 07/6/2019
Địa điểm: Tp Trùng Khánh (Chongqing City), Trung Quốc
Thời gian: 17/03/2019
Địa điểm: Nomi, Nhật Bản
Thời gian: 02-03/03/2019
Địa điểm: Isabela, Philippine
FACEBOOK
THÔNG BÁO
19

I.   Mục đích:

        - Kỷ niệm 128 năm (1890-2018) ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

        - Thúc đẩy phong trào tập luyện Điền kinh trong Thanh - Thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh -  Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh.

        - Đánh giá công tác đào tạo VĐV Điền kinh trẻ ở các địa phương

        - Tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới.

II. Thời gian và địa điểm:

        - Thời gian:                      Từ ngày 18-25/05/2018

        - Địa điểm:                           TP Vinh- Nghệ An

III. Nội dung thi đấu:

          - Thi đấu tranh 76 bộ huy chương và toàn đoàn.

        - Thi theo 3 lứa tuổi quy định, VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó (trừ các nội dung tiếp sức).

1. Lứa tuổi (2005 - 2006): 12 nội dung

          - Nam (6 nội dung): chạy 60m, 200m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

          - Nữ (6 nội dung):    chạy 60m, 200m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

2. Lứa tuổi (2003-2004): 20 nội dung

        - Nam (10 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (4 kg), ném lao (700gr).

          - Nữ (10 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg), ném lao (500gr).

3. Lứa tuổi (2001-2002): 30 nội dung

- Nam (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg).

- Nữ (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (3kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg).

4. Nội dung tiếp sức:  14 nội dung

- Lứa tuổi (2003-2004) và (2005-2006) ghép vào thi chung với nhau tranh 7 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m) và 01 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Lưu ý trong mỗi đội tiếp sức của 2 lứa tuổi này, phải có tối thiểu 01 VĐV nam và 01 VĐV nữ lứa tuổi (2005-2006) tham dự thì mới được coi là hợp lệ.

- Lứa tuổi (2001-2002) thi đấu tranh 7 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m) và 01 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Lưu ý đội tiếp sức ở lứa tuổi (2001-2002) được phép ghép các VĐV ở lứa tuổi nhỏ hơn tham dự.

Thông tin khác vui lòng xem file Điều lệ đính kèm .......