GIẢI ĐẤU
Thời gian: 22-27/07/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 03-08/8/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 18 - 25/05/2018
Địa điểm: Nghệ An
Thời gian: 10-16/6/2018
Địa điểm: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
Thời gian: 01-05/04/2018
Địa điểm: Thammasat University Sports Complex, Bangkok, Thái Lan
FACEBOOK
THÔNG BÁO
21

Nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn Điền kinh trong thanh-thiếu niên, học sinh cả nước và hướng thanh-thiếu niên vào các hoạt động thể thao vui tươi, lành mạnh. Đồng thời đánh giá công tác đào tạo Vận động viên trẻ ở các đơn vị địa phương để tuyển chọn các Vận động viên trẻ có triển vọng, triệu tập vào đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia, tập chung tại các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia


Nội dung: 

- Thi đấu tranh 112 bộ huy chương và toàn đoàn.

- Thi theo 4 lứa tuổi, VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó.

1. Trẻ dưới 14 (2004 - 2005): 12 nội dung

- Nam (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

- Nữ    (6 nội dung):  chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

2. Trẻ dưới 16 (2002-2003): 16 nội dung

- Nam (8 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 1.200m, đi bộ 3000m,  nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (4 kg).

- Nữ (8 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg).

3. Trẻ dưới 18 (2000-2001): 30 nội dung

- Nam (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg).

- Nữ (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (4kg), ném lao (600gr), ném đĩa (1,0kg).

4. Trẻ dưới 20 (1998-1999): 42 nội dung

- Nam ( 21 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10000m, 3000m CNV, 110m rào (0,991m), 400m rào (0,914m), đi bộ 5000m, đi bộ 10.000m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 13m), đẩy tạ (7,260kg), ném lao (800gr), ném đĩa (1,750kg), ném búa (7,260kg) và 8 môn PH.

- Nữ (21 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10000m, 3000m CNV, 100m rào (0,838m), 400m rào (0,762m), đi bộ 3000m, đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11m), đẩy tạ (4kg), ném lao (600gr), ném đĩa (1,000kg), ném búa (4,000kg) và 7 môn PH.

5. Nội dung tiếp sức tranh 12 bộ huy chương của 02 nhóm đối tượng:

- Trẻ dưới 16 (2002-2003) và trẻ dưới 14 (2004-2005) ghép vào thi chung, tranh 02 bộ huy chương của nam và 02 bộ huy chương của nữ ở nội dung tiếp sức 4x100m và 4x400m.

- Trẻ dưới 20 (1998-1999) và trẻ dưới 18 (2000-2001) ghép vào thi chung, tranh 04 bộ huy chương của nam và 04 bộ huy chương của nữ ở các nội dung Tiếp sức 4x100m, 4x400m, 4x800m và TS (1200m+400m+800m+1600m). 

Đăng ký thi đấu:

- Các đơn vị cần nộp đăng ký thi đấu và các thủ tục khác về địa chỉ sau:

+   Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, 36 Trần Phú - Hà Nội.

  Tel:    04.37472561                           Fax:   04.37470851

- Hạn nộp đăng ký cuối cùng vào 24h00 ngày 20/05/2017

(file Điều lệ và Form đăng ký thi đấu vui lòng download bên dưới)

***Chương trình hoạt động của giải (cập nhật ngày 01/6/2017): tải về

***Chương trình Thi đấu (cập nhật ngày 6/6/2017 - giờ thi đấu vào các buổi chiều sớm hơn 1 tiếng và thay đổi thời gian thi đấu ND Nhảy xa - 8 môn PH chiều ngày 7/6) : tải về

Lưu ý: vì không đủ số lượng vđv đăng ký thi đấu nên các nội dung Đi bộ 5000m, đi bộ 10.000m của Nam và nội dung Nhảy cao của Nữ - lứa 1998-1999 sẽ không tổ chức.