GIẢI ĐẤU
Chọn năm:
Thời gian: 21-27/10/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 19-26/8/2017
Địa điểm: Kuala Lumpua, Malaysia
Thời gian: 27 -28/7/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 05-11/6/2017
Địa điểm: Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Thời gian: 12 - 15/6/2017
Địa điểm: Thammasat University Sport Complex, Thailand
Thời gian: 20 - 23/05/2017
Địa điểm: SVĐ Quốc gia Supachalasai, Băng Cốc, Thái Lan
Thời gian: 24 - 26/04/2017
Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy và Mỹ Đình, Hà Nội
Thời gian: 24 - 27/3/2017
Địa điểm: Ninh Bình
Thời gian: 04 - 13/8/2017
Địa điểm: London - England
Thời gian: 12 - 16/07/2017
Địa điểm: Kenya
Thời gian: 27 - 28/4/2017
Địa điểm: Singapore
Thời gian: 19/3/2017
Địa điểm: Đài Loan
Thời gian: 15 - 20/04/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 19/3/2017
Địa điểm: Tp Nomi, Nhật Bản
Thời gian: 27-28/03/2017
Địa điểm: Igalan, Isabela, Philippines
Thời gian: 4 - 7/01/2017
Địa điểm: Núi Bà Rá - Xã Phước Long - Tỉnh Bình Phước (ngày thi đấu chính thức 06/01/2017)