GIẢI ĐẤU
Giải Điền kinh Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2017
Thời gian: 27 -28/7/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thực hiện kế hoạch thi đấu thể thao của Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Liên đoàn Điền kinh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Điền kinh Quốc tế mở rộng lần thứ 24 - năm 2017. Đây là giải chính thức của khu vực được Hiệp hội Điền kinh Châu á công nhận.
Nội dung:

(..... vui lòng tham khảo file Điều lệ đính kèm .....)

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:
Bảng tổng sắp: