GIẢI ĐẤU
Giải Vô địch Đi bộ 20km Châu Á
Thời gian: 16 - 19/03/2018
Địa điểm: Nomi, Ishikawa Prefecture, Nhật Bản
Đây là một giải đấu thường niên được Hiệp hội Điền kinh châu Á tổ chức
Nội dung:

+ Đi b 20km nam ( xut phát lúc 9:30)

+ Đi b 20km n ( xut phát lúc 11:20)


- Chương trình hot đng:

+ 16/3: đón tiếp các đoàn

+ 17/3: xem thc tế đường đua (11:00); hp k thut ti khách sn APA ( bt đu lúc 14:00, các Lãnh đi s nhn s đeo ti cuc hp này)

+ 18/3: thi đu Đi b 20km nam ( xut phát lúc 9:30); Đi b 20km n ( xut phát lúc 11:20)

19/3: Các đoàn v nước

- Đăng ký: 

+ Mỗi Liên đoàn được phép đăng ký 01 VĐV Nam và 01 VĐV n ( không được phép đăng ký 02 VĐV Nam hoc c 02 VĐV n). Các VĐV đăng ký thêm s phi đăng ký thi đu h m rng và tt c các VĐV phi t chi tr các chi phí có liên quan.

Thi hn đăng ký:

+ Sơ b: trước ngày 12/01/2018 (tính đến 24:00 gi đa phương)

+ Chính thc: trước ngày 12/2/2018 (tính đến 24:00 gi đa phương)

- Trao thưởng:

+ 03 VĐV tt nht tng ni dung s được Ban t chc trao thưởng.

-  Kim tra doping:

- Theo quy đnh ca IAAF. Ngoài ra, VĐV phá k lc châu Á ti gii này s được BTC tiến hành ly mu th doping ( chi phí s do BTC chi tr). Ngoài ra, các VĐV phá k lc quc gia ti gii này, có nhu cu th doping, BTC s đáp ng. Tuy nhiên, chi phí s do VĐV t chi tr vi mc 300$ (30,000 Yên Nht, thanh toán bng tin mt).

- Đng phc: 

+ VĐV phi mc đng phc ca Quc gia và phù hp vi quy đnh v qung cáo ca IAAF.

- Quc kỳ: 

+ Mi Liên đoàn/ Hip hi c mang theo quc kỳ (kích thước: 120cm x 180cm)

- Khách sn:

+ APAHOTEL < KOMATSU GRAND). Đa ch: s 33, Motoorimachi, Komatsu, Ishikawa 923-0957. Tel: +81 761 21 1111 – Fax: +81 761 21 1114

+ APA Hotel < Komatsu>. Đa ch: 53, Ameyamachi, Komatsu-shi, Ishikawa 923 0957. Tel: +81 761 23 111 – Fax: +81 761 23 1112

+ Thi gian check-in: 15:00/ Thi gian check-out: 11:00

+ Check out mun s b tính phí: 1,000 Yên Nht/ mi tiếng check-in sm hoc/ và check-out mun.

- H tr tài chính: BTC s chi tr cho 01 Lãnh đi hoc HLV, 01 VĐV Nam, 01 VĐV n (tng 03 người) trong khong thi gian 03 đêm (t ngày 16 đến ngày 19/3/2018). Nếu ngoài khong thi gian trên, các Lãnh đi/ HLV/ VĐV s phi t chi tr các chi phí vi mc 160$/người/đêm.

 

Ăn sáng

Ăn trưa

Ăn ti

16/3

X

X

O

17/3

O

O

O

18/3

O

O

O

19/3

O

X

X

 

Di chuyn khách sn – sân bay: BTC s b trí xe đón ti sân bay Komatsu ti khách sn. Nếu các đoàn h cánh ti sân bay Narita, Haneda hoc bt kỳ sân bay nào khác thì s phi t túc di chuyn ti sân bay Komatsu, chi phí di chuyn s do các đoàn t túc.

Bo him: các Liên đoàn/ Hip hi s phi chu trách nhim v vic mua bo him y tế, bo him tai nn … cho các thành viên tham gia thi đu.

- Visas: Sau khi nhn được đăng ký chính thc ca các Liên đoàn/ Hip hi, BTC s gi thư mi chính thc và h sơ đ h tr công tác xin visa cho các đoàn.

- Liên h: Karla Yoshioka, Chie Inagaki, Công ty Du lch Kinki Nippon. Email: aaa2018rwc@jaaf.or.jp. Tel: +81 3 6891 9354

Điều lệ:
Mẫu đăng ký thi đấu:
Kết quả:
Lịch thi đấu:
Bảng tổng sắp: