GIẢI ĐẤU
Giải Điền kinh Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần 25
Thời gian: 22-27/07/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Nội dung:
Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:
Bảng tổng sắp: