Tin tức

Thông báo


GIẢI ĐẤU
Thời gian: 18 - 25/05/2018
Địa điểm: Nghệ An
Thời gian: 30/04//2018
Địa điểm: Huyện Đồng Văn và Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
Thời gian: 08-15/04/2018
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 05-06/04/2018
Địa điểm: Trường Đại học Thammasat, Bangkok, Thái Lan
Thời gian: 20-26/03/2018
Địa điểm: Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk