Tin tức

Thông báo


GIẢI ĐẤU
Thời gian: 05-11/6/2017
Địa điểm: Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Thời gian: 23 - 30/10/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 12 - 15/6/2017
Địa điểm: Thammasat University Sport Complex, Thailand
Thời gian: 20 - 23/05/2017
Địa điểm: SVĐ Quốc gia Supachalasai, Băng Cốc, Thái Lan
Thời gian: 23 - 29/7/2017
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
TIN TỨC - SỰ KIỆN