GIẢI ĐẤU
Thời gian: 18 - 24/03/2020
Địa điểm: Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian: 03-07/01/2020
Địa điểm: Núi Bà Rá - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
Thời gian: 14 - 20/8//2019
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 10/20/7/2019
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 15-25/05/2019
Địa điểm: SVĐ tỉnh An Giang
FACEBOOK
THÔNG BÁO
21

   Căn cứ theo các quy định trong Điều lệ môn Điền kinh tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc ký ngày 26 tháng 4 năm 2018, sau khi Ban tổ chức tổng hợp đăng ký chính thức của các đơn vị thì số lượng vận động viên ở từng nội dung thi đấu quá ít do không đạt chuẩn theo quy định của Điều lệ. Căn cứ vào đề nghị của các đơn vị về nhu cầu được tham dự thi đấu tại Đại hội, cung như việc phát triển phong trào Điền kinh tại các Tỉnh, Thành, Ngành. Ban tổ chức Đại hội đã thống nhất sửa đổi quy định trong Điều lệ môn Điền kinh để giúp các vận động viên có thể tham dự được nhiều hơn các nội dung thi đấu cụ thể đó là: "không áp dụng bảng chuẩn tại tất cả các nội dung thi đấu môn Điền kinh".

   Như vậy, các đơn vị có thể đăng ký bổ sung vận động viên của đơn vị mình vào thi đấu nhưng vẫn phải đảm bảo quy định "nội dung cá nhân không đăng ký quá 02 vận động viên trên một đơn vị". Ngoài ra, các đơn vị cũng có thể thay đổi vận động viên tham dự nội dung Tiếp sức theo form đăng ký bổ sung hoặc thay đổi đính kèm tại thông báo. Hạn đăng ký bổ sung đến hết 12h00, Chủ Nhật ngày 25/11/2018

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thông báo.

 

Tập tin đính kèm