GIẢI ĐẤU
Thời gian: 02-12/06/2021
Địa điểm: Miếu Môn - Hà Nội
Thời gian: 01/01/2021
Địa điểm: TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Thời gian: 05-15/10/2020
Địa điểm: Tây Ninh
Thời gian: 05-15/11/2020
Địa điểm: Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội
FACEBOOK
THÔNG BÁO
15

A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Mục đích

- Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) là Đại hội Thể dục thể thao (TD,TT) học sinh phổ thông nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;

- Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Phát hiện bồi dưỡng và đào tạo tài năng thể thao cho đất nước; tổng kết, đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông;

2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO

- HKPĐ cấp trường: Hiệu trưởng thành lập Ban Tổ chức HKPĐ cấp trường, trong đó Hiệu trưởng làm Trưởng Ban Tổ chức và các ủy viên gồm: Các giáo viên bộ môn thể dục, các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách đoàn, đội...

- HKPĐ cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện (quận) thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ cấp huyện, gồm:

- Trưởng ban Chỉ dạo lãnh đạo UBND huyện (quận);

- Trưởng ban Tổ chức lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện (quận);

Các ủy viên là lãnh đạo, chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện (quận), các cơ quan ban ngành liên quan.

- HKPĐ cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ cấp tỉnh, gồm:

- Trưởng ban Chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trưởng ban Tổ chức lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trục thuộc Trung ương;

Các ủy viên là lãnh đạo, chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo, sở văn hóa, thể thao, du lịch và các cơ quan ban ngành liên quan.

- HKPĐ cấp khu vực

Sau khi được Ban Chỉ đạo HKPD toàn quốc ủy nhiệm đăng cai tổ chức khu vực, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ cấp khu vực, gồm:

- Trưởng ban Chỉ đạo là lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Trưởng ban Tố chức là lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức là lãnh đạo và chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo; sở văn hóa, thể thao, du lịch và các cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh, thành phố. Ngoài ra còn có sự tham gia của lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- HKPĐ cấp toàn quốc

Bộ trưởng Bộ GDĐT thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020, gồm:

- Trưởng ban Chỉ đạo: Thứ trưởng Bộ GDĐT;

Phó trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban Tổ chức: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định;

Các ủy viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị chức năng thuộc Bộ GDĐT, Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở giáo dục và đào tạo; sở văn hóa, thể thao, du lịch và các cơ quan, ban ngành liên quan đến HKPĐ.

Bộ GDĐT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác tổ chức HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020.

3. MÔN ĐIỀN KINH THI ĐẤU Ở KHU VỰC, TOÀN QUC

- Thi đấu ở khu vục: Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), (nam, nữ)

- Thi đấu toàn quốc: THPT (nam, nữ)

4. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đơn vị tham gia: Mỗi sở giáo dục và đào tạo là một đơn vị tham gia

- Đối tượng:

1. Đối tượng được tham gia HKPĐ

- Những học sinh (năm học 2019 - 2020) đang học tại các loại hình trường theo chương trình phổ thông, bao gồm: trường TH, THCS và THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh học tại trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường bổ túc văn hóa và các loại hình học tập khác;

b) Học sinh có đủ sức khoẻ thi đấu môn thể thao mà học sinh đó đăng ký tham gia;

c) Học sinh THCS, THPT có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đi với học sinh học TH).

2. Đối tượng không được tham gia HKPĐ

Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại các trung tâm đào tạo vận động viên của tỉnh, thành phố, quốc gia và trường năng khiếu TD,TT, trường phổ thông năng khiếu TD,TT; học sinh đã tham gia các giải vô địch quốc gia về các môn thể thao; các học sinh đã đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) của các môn thể thao do Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức.

2.3. Đối tượng học sinh chuyển trường

Đối với những học sinh được chuyển từ trường năng khiếu TD,TT hoặc trường phổ thông năng khiếu TD,TT về học lại các loại hình trường theo quy định tại điểm a, khoản 2.1. Điều 4 của Điều lệ này, phải được chuyển trước tháng 9 năm 2018.

4. Quy định về độ tuổi:

- Học sinh TH: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2008);

+ Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2011);

+ Độ tuổi: 10- 11 tuổi (sinh từ 01/01/2009 đến 31/12/2011);

- Học sinh THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2014);

Độ tuổi: 12-13 tuổi (sinh từ 01/01/2007 đến 31/12/2008);

+ Độ tuổi: 14-15 tuổi (sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2006);

- Học sinh THPT: 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2002);

+ Độ tuổi: 16-17-18 tuổi (sinh từ 01/01/2003 đến 31/12/2003);

5. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định của cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học và thi đấu 01 môn thể thao (không tính môn Kéo co).

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU

1. Hồ sơ tham gia thi đấu

1.1. Danh sách học sinh đăng ký tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 do Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ký tên và đóng dấu, gồm:

- 01 bản đăng ký sơ bộ số lượng vận động viên (VĐV) sẽ tham gia thi đấu các môn thể thao (theo mẫu số 2);

- 02 bản đăng ký tổng hợp danh sách chính thức tham gia HKPĐ (mẫu 3);

- 02 bản đăng ký chi tiết từng môn thi đấu (nam riêng, nữ riêng cho từng cấp học), (theo mẫu số 4);

- 02 ảnh (3x 4 cm) của mỗi thành viên trong đoàn (theo mẫu số 5).

1.2. Bản chính giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh theo đúng quy định hiện hành. Thời gian sao giấy khai sinh phải trước tháng 8 năm 2019.

1.3. Bản phô tô học bạ: trang 1 (có trích ngang: họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường...vvv của học sinh) và trang có ghi kết quả học tập, rèn luyện năm học 2019-2020 của học sinh, có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp;

1.4. Học sinh từ 16 tuổi trở lên (sinh trước năm 2004) phải mang theo chứng minh nhân dân để xuất trình khi kiểm tra nhân sự (không chấp nhận mọi lý do không có chứng minh nhân dân). Đối với học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân được thay thế bằng các giấy xác nhận chưa được cấp chứng minh nhân dân có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của UBND xã hoặc Công an nơi cư trú.

1.5. Giấy khám sức khoẻ của từng học sinh do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp quận, huyện trở lên cấp và xác nhận có đủ sức khoẻ tham gia nội dung mà học sinh sẽ thi đấu.

1.6. Phiếu thi đấu: (theo mẫu số 1)

Ghi chú: Giấy khám sức khoẻ, phiếu thi đấu và học bạ phô tô Ban Tổ chức sẽ lưu giữ. Giấy khai sinh sẽ trả lại sau khi kết thúc HKPĐ.

2. Thời hạn đăng ký tham gia thi đấu tại khu vục và toàn quốc

2.1. Thời hạn đăng ký sơ bộ các nội dung của các môn thi đấu tại khu vực (theo mẫu 2) trước ngày 31/12/2019.

2.2. Thời hạn đăng ký chính thức các nội dung của các môn thi đấu tại khu vực (theo mẫu 4) trước ngày 29/02/2020.

2.3. Thời hạn đăng ký tổng hợp các môn thi đấu toàn quốc (theo mẫu 3) trước ngày 15/5/2020.

2.4. Thời hạn đăng ký chi tiết các nội dung của các môn thi đấu toàn quốc (theo mẫu 4) trước ngày 15/6/2020.

Đăng ký gửi về theo 02 địa chỉ sau:

a) Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. 

Điện thoại và fax: (04)38684485, Email: hkpd10@gmail.comDĐ. 0912728248 (Trần Văn Lam). 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng cai tổ chức HKPĐ khu vực hoặc toàn quốc.

3. Các quy định khác

3.1. Chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi nội dung của môn thi đấu phải có ít nhất 03 VĐV của 02 đơn vị trở lên tham gia thi dấu.

3.2. Trang phục

- Trang phục trình diễn đồng phục theo đoàn và phải in rõ tên đơn vị lên trang phục;

- Trang phục thi đấu theo quy định tại Điều lệ, luật của môn thi đấu và phải in rõ tên đơn vị lên trang phục.

3.3. Trưởng đoàn là Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo và các cán bộ phụ trách từng môn thi là các cán bộ, giáo viên thuộc ngành Giáo dục do Giám đốc sở giáo dục và dào tạo quyết định.

3.4. Huấn luyện viên và chỉ đạo viên từng nội dung thi do sở giáo dục và đào tạo phối hợp với 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định.

3.5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhân sự của đơn vị.

3.6. Đối với các môn thi tại khu vực, việc kiểm tra hồ sơ sẽ tiến hành tại thời điểm thi (căn cứ kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của học kỳ 1 năm học 2019- 2020). Yêu cầu nhà trường ghi điểm vào phiếu điểm có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng và có đóng dấu của nhà trường.

6. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI ĐẤU

1. Hình thức: Tổ chức 2 giai đoạn

1.1. Giai đoạn 1: Thi đấu tại các khu vực (5 khu vực).

1.2. Giai đoạn 2: Thi đấu toàn quốc, tại Nam Định.

2. Khu vực và địa điểm thi đấu của HKPĐ

HKPĐ lần thứ X năm 2020 được chia 5 khu vực, gồm:

- Khu vực I: dự kiến tổ chức tại Phú Thọ, gồm 13 đơn vị: Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình;

- Khu vực II: dự kiến tổ chức tại Bắc Ninh, gồm 12 đơn vị: Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thái Bình;

- Khu vực III: dự kiến tổ chức tại Quảng Nam, gồm 12 đơn vị: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa;

- Khu vực IV: dự kiến tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 13 đơn vị: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đăk Lắk, Gia Lai, Đăk Nông, Kon Tum, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Khu vực V: dự kiến tổ chức tại Bến Tre, gồm 13 đơn vị: Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ.

3. Thời gian

3.1. HKPĐ cấp khu vực: Thi đấu từ ngày 01/3 đến ngày 30/4/2020. Các khu vực I, II và III có thể tổ chức thi đấu môn Bơi kết thúc trước 10/6/2020. Các đơn vị đăng cai tố chức khu vực chủ động lập kế hoạch và thông báo thời gian tổ chức về Bộ GDDT trước ngày 31/12/2019.

3.2. Tổ chức HKPĐ toàn quốc

- Tổ chức thi đấu các môn: Dự kiến từ ngày 01/8/2020 đến ngày 12/8/2020;

- Lễ khai mạc (dự kiến): 19h30 ngày 02/8/2020 tại Sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định;

- Lễ bế mạc (dự kiến): 15h00 ngày 12/8/2020 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Nam Định

7. TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

1. Điểm từng nội dung thi (cá nhân, đôi, đồng đội, tập thể) của từng môn thi chỉ tính theo xếp hạng từ thứ 1 đến thứ 10, cách tính như sau:

- Xếp hạng 1 = 11 điểm; xếp hạng 2 = 9 điểm; xếp hạng 3 = 8 điểm; xếp hạng 4 = 7 điểm; xếp hạng 5 = 6 điểm (thứ 5 đến thứ 8 đối với các nội dung thi theo thể thức loại trực tiếp); xếp hạng 6 = 5 điểm; xếp hạng 7 = 4 điểm; xếp hạng 8 = 3 điểm; xếp hạng 9 = 2 điểm (thứ 9 đến thứ 16 đối với các nội dung thi theo thể thức loại trực tiếp); xếp hạng 10=1 điểm;

2. Điểm thưởng: Đơn vị đăng cai HKPĐ khu vực được cộng 50 điểm.

3. Điểm từng môn thi của HKPĐ:

- Điểm môn thi tại khu vực: Là tổng điểm các nội dung thi của môn thi mà đơn vị đạt được tại khu vực;

- Điểm môn thi toàn quốc: Là tổng điểm các nội dung thi của môn thi mà đơn vị đạt được tại HKPĐ.

5. Xếp hạng môn thi: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương Vàng, Bạc, Đồng của đơn vị đạt được tại khu vực hoặc toàn quốc và cuối cùng là bốc thăm.

6. Điểm toàn đoàn của HKPĐ Khu vực: Là tổng điểm các môn thi của đơn vị đạt được tại HKPĐ cấp Khu vực.

7. Điểm toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020: Là tổng điểm các môn thi của đơn vị tại khu vực cộng với tổng điểm các môn thi toàn quốc (nhân hệ số 2) cộng với điểm thưởng và điểm giải bóng đá học sinh TH, THCS năm 2017, 2018 và 2019, được tính theo công thức sau:

Điểm toàn đoàn = Tổng điểm khu vực + (Tổng điểm toàn quốc) x 2 + Điểm thưởng + Điểm Bóng đá (2017, 2018, 2019);

8. Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 theo điểm: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các đơn vị. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở vòng thi toàn quốc sau đó tính đến vòng thi ở khu vực và cuối cùng là bốc thăm.

9. Xếp hạng toàn đoàn của HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2020 theo huy chương: Được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng số huy chương Vàng, tổng số huy chương Bạc, tổng sổ huy chương Đồng đạt được tại HKPĐ Khu vực cộng tổng huy chương đạt được tại HKPĐ toàn quốc nhân hệ số 2, cách tính như sau:

Tổng HCV = Tổng HCV khu vực + (Tổng HCV toàn quốc) x 2;

Tổng HCB = Tổng HCB khu vực + (Tổng HCB toàn quốc) x 2;

Tổng HCĐ = Tổng HCĐ khu vực + (Tổng HCĐ toàn quốc) x 2;

Nếu tổng số huy chương bằng nhau thì tính theo thứ tự từ cao xuống thấp của tổng số HCV, tổng số HCB và tổng số HCĐ đạt được lại vòng thi toàn quốc.


B. MÔN ĐIỀN KINH TẠI HKPĐ:

1. Nội dung thi:

1.1. Thi đấu tại khu vực:

- THChạy 60m, bật xa tại chỗ (nam, nữ); tiếp sức 4 x 50m (nam, nữ);

- THCS: 

+ Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 1500m, tiếp sức 4 x l00m, tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp (2 nam và 2 nữ) nhảy xa, nhảy cao;

+ Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy xa, nhảy cao.

1.2. Thi đấu toàn quốc tại Nam Định: THPT

+ Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, tiếp sức 4 x l00m, tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp (2 nam và 2 nữ), nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 5kg;

+ Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, tiếp sức 4 x 100m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ 3kg.

2. Thể thức thi đấu: Cá nhân, đồng đội

3. Số lượng tham gia:

- Mỗi đơn vị được đăng ký ở mỗi nội dung cá nhân là 02 VĐV và một đội tiếp sức (được lấy bất kỳ VĐV có tên trong đăng ký thi đấu). Mỗi VĐV được dự thi tối đa 02 nội dung (Không kể nội dung tiếp sức).

- Đủ 03 vận động viên của 03 đơn vị trở lên ở mỗi nội dung thì mới tổ chức thi đấu nội dung dó.

5. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Điền kinh hiện hành của Tổng cục TDTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Cách tính điểm và xếp hạng: Theo quy định tại Điều 7 - Chương 1 của Điều lệ này.

8. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba cho mỗi nội dung thi.

( .... tham khảo chi tiết theo file Điều lệ đính kèm ....)

Tập tin đính kèm