GIẢI ĐẤU
Thời gian: 02-12/08/2023
Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 12-15/08/2023
Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 15-25/06/2023
Địa điểm: Bến Tre
Thời gian: 20-28/10/2023
Địa điểm: Miếu Môn - Hà Nội
FACEBOOK
THÔNG BÁO
17

Căn cứ vào công văn số: 94/LĐĐKVN ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc "Quy định, hướng dẫn thủ tục chuyển đổi, cấp mới, cấp lại, gia hạn thẻ vận động viên" của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. 

* Hồ sơ đề nghị cấp thẻ mới bao gồm:

- Công văn đề nghị xin cấp thẻ của đơn vị chủ quản (dán 02 ảnh 4x6 nền trắng, 1 ảnh đóng giáp lại, 01 ảnh không giáp để dán vào thẻ). (mẫu 2 bên dưới)

- Đơn xin vào làm hội viên Liên đoàn.

- Tờ khai thông tin vận động viên. (mẫu 3 bên dưới)

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo vận động viên (chấp nhận bản photo).

- Photo công chứng: Căn cước nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với VĐV từ 14 tuổi trở lên) hoặc giấy khai sinh (đối với VĐV dưới 14 tuổi).

- Thanh lý hợp đồng với đơn vị cũ (mục này chỉ áp dụng với các VĐV trước đây đã thi đấu cho một đơn vị khác, nay chuyển sang thi đấu cho một đơn vị mới).

* Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc cấp lại thẻ gồm:

- Công văn đề nghị xin cấp thẻ của đơn vị chủ quản. (mẫu 2) không cần gửi lại CMT hoặc hồ sơ VĐV.

Tập tin đính kèm