GIẢI ĐẤU
Thời gian: 08-14/06/2020
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 03-07/01/2020
Địa điểm: Núi Bà Rá - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
Thời gian: 14 - 20/8//2019
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 10/20/7/2019
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, tp Hồ Chí Minh
FACEBOOK
THÔNG BÁO
17

Căn cứ vào công văn số: 94/LĐĐKVN ngày 18 tháng 5 năm 2015 về việc "Quy định, hướng dẫn thủ tục chuyển đổi, cấp mới, cấp lại, gia hạn thẻ vận động viên" của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. 

* Hồ sơ đề nghị cấp thẻ mới bao gồm:

- Danh sách VĐV thuộc sự quản lý của đơn vị mình. (mẫu 1)

- Công văn đề nghị xin cấp thẻ của đơn vị chủ quản. (mẫu 2)

- Đơn xin vào làm hội viên Liên đoàn.

- Tờ khai thông tin vận động viên. (mẫu 3)

- Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo vận động viên.

- Phô tô công chứng: chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với VĐV từ 14 tuổi trở lên) hoặc giấy khai sinh (đối với VĐV dưới 14 tuổi.

- Thanh lý hợp đồng với đơn vị cũ (mục này chỉ áp dụng với các VĐV trước đây đã thi đấu cho một đơn vị khác, nay chuyển sang thi đấu cho một đơn vị mới).

* Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc cấp lại thẻ gồm:

- Danh sách VĐV thuộc sự quản lý của đơn vị mình. (mẫu 1)

- Công văn đề nghị xin cấp thẻ của đơn vị chủ quản. (mẫu 2 - không cần gửi lại CMT hoặc hồ sơ VĐV).

- Nộp lại thẻ cũ đã hết hạn sử dụng.

Tập tin đính kèm