VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Mỹ Anh
Năm sinh: 2000
Giới tính: Nữ
Nội dung thi đấu: 3000m CNV
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích