VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bàn Thanh Tuyền
Năm sinh: 1997
Giới tính: Nam
Nội dung thi đấu: 1500m, 5000m
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích