VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Minh Dương
Năm sinh: 2000
Giới tính: Nam
Nội dung thi đấu:
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích