VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Đức Lương
Năm sinh: 1995
Giới tính: Nam
Nội dung thi đấu: Ném búa
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích