VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Lưu Phương Ngân
Năm sinh: 1994
Giới tính: Nữ
Nội dung thi đấu: Ném búa
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích