VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Minh Giang
Năm sinh: 1997
Giới tính: Nam
Nội dung thi đấu:
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích