GIẢI ĐẤU
Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2023
Thời gian: 15-25/06/2023
Địa điểm: Bến Tre
Mục đích tổ chức giải đấu: Thúc đẩy phong trào tập luyện Điền kinh trong Thanh - Thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh - Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh. Đánh giá công tác đào tạo VĐV Điền kinh trẻ ở các địa phương. Đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới.
Nội dung:

Nội dung thi đấu:

- Thi đấu tranh 86 bộ huy chương và toàn đoàn.

- Thi theo 3 lứa tuổi quy định, VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó, lứa tuổi nhỏ không được phép ghép lên thi với lứa tuổi lớn.

1. Lứa tuổi (2010 - 2011): 12 nội dung

- Nam (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3kg).

- Nữ (6 nội dung):   chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3kg).

2. Lứa tuổi (2008-2009): 24 nội dung

Nam (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (5 kg), ném đĩa (1 kg), ném lao (700gr).

- Nữ (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg), ném đĩa (1 kg), ném lao (500gr).

3. Lứa tuổi (2006-2007): 32 nội dung

- Nam (16 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg), Pentathlon (5môn Ph).

Ghi chú: Nội dung Pentathlon nam bao gồm 5 nội dung phối hợp, thi trong 1 ngày, sáng thi 3 nội dung: 80m rào (6 rào), đẩy tạ, nhảy xa; Chiều thi 2 nội dung: nhảy cao, 800m.

- Nữ (16 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (3kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg), Pentathlon (5môn Ph).

Ghi chú: Nội dung Pentathlon nữ bao gồm 5 nội dung phối hợp, thi trong 1 ngày, sáng thi 3 nội dung: nhảy xa, 75m rào (6 rào), đẩy tạ; Chiều thi 2 nội dung: nhảy cao, 800m.

4. Nội dung tiếp sức:  18 nội dung

- Lứa tuổi (2008-2009) và (2010-2011) ghép vào thi chung với nhau tranh 09 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m và 4x800m.

- Lứa tuổi (2006-2007) thi đấu tranh 09 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m và 4x800m.

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:

Đăng ký thi đấu:

*** BẢN CAM KẾT: Tải về

 - Các đơn vị cần nộp đăng ký thi đấu và các thủ tục khác về địa chỉ sau:

+   Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, 36 Trần Phú - Hà Nội.

          Tel:    024.37472561                         Fax:   024.37470851

  Hạn nộp đăng ký cuối cùng vào 24h00 ngày 01/06/2023

- Danh sách đăng ký thi đấu phải do cơ quan có thẩm quyền ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm các sai sót về nhân sự của đơn vị mình.

- Mẫu đăng ký thi đấu, Mẫu đơn xin làm hội viên liên đoàn, mẫu cam kết và chương trình thi đấu được cập nhật tại website của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam theo địa chỉ: www.dienkinh.vn hoặc tải về bên dưới

- Bản đăng ký thi đấu cần phải đánh máy, BTC không chấp nhận bản viết tay.

 

Bảng tổng sắp: