GIẢI ĐẤU
Giải vô địch Điền kinh Châu Á lần thứ 23
Thời gian: 21-24/4/2019
Địa điểm: SVĐ Khalifa, Doha, Qatar
Nội dung:

 

·  Ni dung thi đu: 43 ni dung 


·  S lượng HLV, VĐV được BTC đài th ăn, : 03 HLV/Lãnh đi + 13 VĐV (tng s 16 người)

·  Sân bay chính thc: sân bay Quc tế Doha, Qatar

·  Đăng ký sơ b: trước ngày 21/01/2019

·  Đăng ký chính thc: trước ngày 31/3/2019

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu:
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:
Bảng tổng sắp: