GIẢI ĐẤU
Giải Điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất
Thời gian: 08-14/06/2020
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Nội dung:
Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu:
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:


Danh sách đăng ký thi đấu gửi về: 

- Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, 30 Nguyễn Kim, P6, Q10, Tp Hồ Chí Minh

- Email:lddktphcm@vnn.vn; Fax: 028 38 559 248

- Hạn gửi đăng ký: trước 16h00 ngày 04/05/2020

- Họp CMKT: 9h00 ngày 09/06/2020

- Mẫu đăng ký: vui lòng liên hệ với Ms Ngân (0908961667)

*** Công văn thay đổi thời gian tổ chức giải: tải về

*** Lịch hoạt động: tải về

*** Lịch thi đấu: tải về


 

Bảng tổng sắp: