GIẢI ĐẤU
Giải vô đich Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2020
Thời gian: đang cập nhật/
Địa điểm: Đắk Lắk
Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện Điền kinh trong Thanh - Thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh - Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh và đánh giá công tác đào tạo VĐV Điền kinh trẻ ở các địa phương, đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới. Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp tổ chức giải "Vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2020".
Nội dung:

Nội dung thi đấu:

- Thi đấu tranh 88 bộ huy chương và toàn đoàn.

- Thi theo 3 lứa tuổi quy định, vận động viên ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó (trừ các nội dung tiếp sức).

1. Lứa tuổi (2007- 2008): 12 nội dung

- Nam (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

- Nữ (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

2. Lứa tuổi (2005-2006): 24 nội dung

Nam (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (5 kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1 kg).

- Nữ (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg).

3. Lứa tuổi (2003-2004): 30 nội dung

- Nam (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg).

- Nữ (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (3kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg).

4. Nội dung tiếp sức:  22 nội dung

- Lứa tuổi (2005-2006) và (2007-2008) ghép vào thi chung với nhau tranh 11 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 04 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m); 04 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m,1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400m và 4x800m.

- Lứa tuổi (2003-2004) thi đấu tranh 11 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 04 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m); 04 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400m và 4x800m.

Lưu ý:

- Ở các nội dung tiếp sức, VĐV ở lứa tuổi nhỏ được phép ghép lên thi ở lứa tuổi lớn. Tuy nhiên VĐV đó sẽ chỉ được dự thi các nội dung cá nhân ở lứa tuổi của mình, không được chuyển sang thi ở các lứa tuổi khác, kể cả lứa tuổi trên.

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:

*** BẢN CAM KẾT: tải về

Bảng tổng sắp: