GIẢI ĐẤU
Giải vô địch Điền kinh trẻ và lứa tuổi trẻ quốc gia 2020
Thời gian: 05-15/10/2020
Địa điểm: Tây Ninh
Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện Điền kinh trong Thanh - Thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh - Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh. Và đánh giá công tác đào tạo vận động viên Điền kinh trẻ tại các địa phương, ngành đồng thời tuyển chọn vận động viên trẻ có triển vọng, triệu tập tập huấn vào đội tuyển trẻ quốc gia, tập trung tại các Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia. Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức giải "Vô địch Điền kinh Trẻ và lứa tuổi trẻ Quốc gia 2020".
Nội dung:

- Thi đấu tranh 142 bộ huy chương và toàn đoàn.

- Thi theo 4 lứa tuổi, ở các nội dung cá nhân VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó.

1. Lứa tuổi (2007- 2008): 12 nội dung

- Nam (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

- Nữ (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng.

2. Lứa tuổi (2005-2006): 24 nội dung

- Nam (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (5 kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1 kg).

- Nữ (12 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg).

3. Lứa tuổi (2003-2004): 36 nội dung

- Nam (18 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg), ném búa (7,260kg), 8 môn phối hợp.

- Nữ (18 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (3kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg), ném búa (4kg), 7 môn phối hợp.

4. Lứa tuổi (2001-2002): 40 nội dung

- Nam (20 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, đi bộ 10.000m, 3000m CNV, 110m rào (0,991m), 400m rào (0,914m); Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 13m); Đẩy tạ (7,260kg), ném lao (800gr), ném đĩa (1,750kg), ném búa (7,260kg); 8 môn phối hợp (ngày thứ nhất: 100m, nhảy xa, đẩy tạ (7,260kg), 400m), ngày thứ hai: 110m rào (0,991m), nhảy cao, ném lao (800gr), 1000m).

- Nữ (20 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, đi bộ 10.000m, 3000m CNV, 100m rào (0,838m), 400m rào (0,762m); Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11m); Đẩy tạ (4,000kg), ném lao (600gr), ném đĩa (1,000kg), ném búa (4,000kg); 7 môn phối hợp.

5. Nội dung tiếp sức:  30 nội dung

- Lứa tuổi (2005-2006) và (2007-2008) ghép vào thi chung với nhau tranh 10 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 04 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m); 04 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m,1200m-400m-800m-1600m) và 02 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x400m và 4x800m.

- Lứa tuổi (2003-2004) thi đấu tranh 11 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 04 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m); 04 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400m và 4x800m.

- Lứa tuổi (2001-2002) thi đấu tranh 09 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 4x800m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 4x800m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m, 4x400m và 4x800m.

Lưu ý:

- Ở các nội dung cá nhân VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó.

- Ở các nội dung tiếp sức, VĐV lứa tuổi nhỏ có thể lên thi đấu ở lứa tuổi lớn hơn, tuy nhiên chỉ được thi đấu duy nhất nội dung tiếp sức ở một lứa tuổi nhất định, không được phép thi đấu ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

.. (tham khảo thêm thông tin tại file Điều lệ đính kèm) ...

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:

*** BẢN CAM KẾT (dành cho VĐV trên 18 tuổi): tải về

*** BẢN CAM KẾT (dành cho VĐV dưới 18 tuổi): tải về

***  CTHĐ: tải về

*** CTTĐ (cập nhật 05.10.2020): tải về

*** Quy định chuyên môn: tải về

*** Lịch thi đấu (sau họp CMKT) và Kết quả có tại: www.bit.ly/kqtre2020

 

Bảng tổng sắp:

**** Quy định chuyên môn: tải về