GIẢI ĐẤU
Giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022
Thời gian: 28/06 - 10/07/2022
Địa điểm: Tỉnh Kom Tum
Nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện Điền kinh trong Thanh - Thiếu niên, học sinh, tập hợp Thanh - Thiếu niên vào các hoạt động vui tươi, lành mạnh. Và đánh giá công tác đào tạo VĐV Điền kinh trẻ ở các địa phương, đồng thời tuyển chọn và bồi dưỡng các VĐV trẻ có triển vọng, bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham gia giải quốc tế trong thời gian tới. Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức giải vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2022
Nội dung:

Nội dung thi đấu:

          - Thi đấu tranh 82 bộ huy chương và toàn đoàn.

        - Thi theo 3 lứa tuổi quy định, VĐV ở lứa tuổi nào thi theo lứa tuổi đó, lứa tuổi nhỏ không được phép ghép lên thi với lứa tuổi lớn.

1. Lứa tuổi (2009 - 2010): 12 nội dung

    - Nam (6 nội dung): chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3kg).

    - Nữ (6 nội dung):   chạy 60m, 300m, 600m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3kg).

2. Lứa tuổi (2007-2008): 22 nội dung

          - Nam (11 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (5 kg), ném lao (700gr).

          - Nữ (11 nội dung): chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, đi bộ 2000m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ (3 kg), ném lao (500gr).

3. Lứa tuổi (2005-2006): 30 nội dung

- Nam (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 110m rào (0,914m), 400m rào (0,838m), đi bộ 5000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (5kg), ném lao (700gr), ném đĩa (1,5kg).

- Nữ (15 nội dung): 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 100m rào (0,762m), 400m rào (0,762), đi bộ 3000m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ba bước, đẩy tạ (3kg), ném lao (500gr), ném đĩa (1 kg).

4. Nội dung tiếp sức:  18 nội dung

- Lứa tuổi (2007-2008) và (2009-2010) ghép vào thi chung với nhau tranh 09 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m và 4x800m.

- Lứa tuổi (2005-2006) thi đấu tranh 09 bộ huy chương tiếp sức bao gồm: 03 bộ huy chương của Nam (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m); 03 bộ huy chương của Nữ (4x100m, 4x400m, 1200m-400m-800m-1600m) và 03 bộ huy chương tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m và 4x800m.

Lưu ý: ở các nội dung tiếp sức, VĐV ở lứa tuổi nào thi đấu ở lứa tuổi đó, không được phép ghép ở lứa tuổi nhỏ lên thi ở lứa tuổi lớn và ngược lại.

Điều lệ: Tải xuống
Mẫu đăng ký thi đấu: Tải xuống
Kết quả: Tải xuống
Lịch thi đấu:

 

 

Bảng tổng sắp: