TÀI LIỆU
Tên tài liệu
Cập nhật
Kiểu tập tin
Tải xuống
LUẬT
Thông tư số 06, ngày 22/07/2021 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao
17/12/2021
PDF
Luật thi đấu điền kinh
07/03/2016
PDF
Luật đi bộ thể thao
07/03/2016
PDF
TÀI LIỆU THAM KHẢO
10 thứ hạng đầu Châu á - môn Điền kinh năm 2016
08/02/2017
PDF
Huấn luyện sức mạnh
08/02/2017
PDF
10 thứ hạng đầu Châu á năm 2015
08/02/2017
PDF
Kế hoạch huấn luyện chu kỳ nhỏ
08/02/2017
PTX
Huấn luyện các nhà vô địch
07/03/2016
PDF
Huấn luyện nội dung tiếp sức
07/03/2016
PDF
Huấn luyện cự ly trung bình và dài
07/03/2016
PDF
Nâng cao hiệu quả huấn luyện vận động viên cự ly trung bình bằng tổ chức huấn luyện trên vùng núi cao
07/03/2016
PDF
Tác động của khởi động và làm mát trước thi đấu đối với nội dung sức bền trong điều kiện nhiệt độ cao
07/03/2016
PDF
Quản lý luyện tập đối với vận động viên ném búa nữ
07/03/2016
PDF
Một số phương pháp phát triển sức bật
07/03/2016
PDF
Huấn luyện viên nội dung 100m cần biết
07/03/2016
PDF
Hiệu quả từ việc làm mát cơ thể đối với sự điều hòa thân nhiệt và các bài tập thể lực
07/03/2016
PDF
Dinh dưỡng trong thể thao
07/03/2016
PDF
10 bước cơ bản để thành công trong Điền kinh
07/03/2016
PDF