Tin tức

Thông báo


GIẢI ĐẤU
Thời gian: 01 - 10/06/2020
Địa điểm: Đắk Lắk
Thời gian: 10 - 20/08/2020
Địa điểm: Tây Ninh
Thời gian: 15-19/4/2020
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 18 - 24/03/2020
Địa điểm: Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian: 03-07/01/2020
Địa điểm: Núi Bà Rá - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
TIN TỨC - SỰ KIỆN
05

Việt Anh đạt chuẩn B – Olympic London 2012 cho điền kinh Việt Nam. Dương Thị Việt Anh thi đấu xuất sắc, thực hiện thành công qua mức xà 1.92m, đạt chuẩn B – Olympic London 2012.