KỶ LỤC
Nội dung
Kỷ lục
Địa điểm

Nhập tên cần tìm
Nội dung
Thành tích
Kỷ lục
Vận động viên
Năm sinh
Đơn vị
Ngày lập
Địa điểm
Ghi chú
 • 100m
  10.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Lương Tích Thiện
  1976
  TP. Hồ Chí Minh
  11/05/2001
  Hà Nội

 • 100m
  10.52
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Huynh
  1985
  Quân Đội
  10/02/2008
  Hà Nội

 • 100m
  10.48
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1996
  Thanh Hóa
  12/08/2014
  Hà Nội

 • 100m
  10.48
  Kỷ lục Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1996
  Thanh Hóa
  12/08/2014
  Hà Nội

 • 100m
  10.47
  Kỷ lục Quốc gia
  Ngần Ngọc Nghĩa
  1999
  Công An Nhân Dân
  27/11/2018
  Hà Nội
  ĐHTTTQ

 • 100m
  10.40
  Kỷ lục Quốc gia
  Ngần Ngọc Nghĩa
  1999
  Công An Nhân Dân
  10/11/2020
  Hà Nội
  VĐQG

 • 100m
  10.35
  Kỷ lục Quốc gia
  Ngần Ngọc Nghĩa
  1999
  Công An Nhân Dân
  14/12/2022
  Hà Nội
  ĐH TTTQ 9

 • 200m
  20.74
  Kỷ lục Quốc gia
  Ngần Ngọc Nghĩa
  1999
  Công An Nhân Dân
  14/05/2022
  Hà Nội
  SEA Games 31

 • 200m
  21.25
  Kỷ lục Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1995
  Thanh Hóa
  14/06/2014
  Đài Loan

 • 200m
  20.89
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1996
  Thanh Hóa
  10/06/2015
  Singapore

 • 200m
  21.27
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thanh Hải
  1978
  Nghệ An
  21/11/2002
  Hà Nội

 • 200m
  20.89
  Kỷ lục Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1995
  Thanh Hóa
  10/06/2015
  Singapore

 • 400m
  46.02
  Kỷ lục Quốc gia
  Quách Công Lịch
  1993
  Thanh Hóa
  12/06/2015
  Singapore

 • 400m
  47.46
  Kỷ lục Quốc gia
  Quách Từ Phố
  1985
  Hưng Yên
  20/10/2005
  Hà Nội

 • 400m
  47.47
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Trọng Hinh
  1996
  Hà Nội
  19/08/2015
  Hà Nội

 • 400m
  45.99
  Kỷ lục Quốc gia
  Quách Công Lịch
  1993
  Thanh Hóa
  29/06/2015
  Thái Lan
  Grand Prix - Chặng 3

 • 800m
  1:48.97
  Kỷ lục Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  23/08/2017
  Malaysia
  SEA Games 29

 • 800m
  1:49.42
  Kỷ lục Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  15/11/2011
  Indonesia

 • 800m
  1:49.42
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  15/11/2011
  Indonesia

 • 800m
  1:49.81
  Kỷ lục Quốc gia
  Lê Văn Dương
  1980
  Kiên Giang
  27/08/2004
  Athens

 • 800m
  01:49.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  10/12/2014
  Nam Định

 • 1.500m
  3:45.31
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Đình Cương
  1982
  Ninh Bình
  12/11/2007
  Thái Lan

 • 1.500m
  3:53.32
  Kỷ lục Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  15/11/2011
  Indonesia

 • 1.500m
  3:53.32
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Dương Văn Thái
  1992
  Nam Định
  15/11/2011
  Indonesia

 • 3.000m
  9:22.99
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Trần Văn Hải Dương
  2004
  Đà Nẵng
  20/05/2019
  An Giang
  Giải CLT 2019

 • 3.000m
  8:52.93
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Tiến Long
  2001
  Hà Tĩnh
  21/07/2019
  Indonesia
  ĐH TT HS ĐNA

 • 5.000m
  14:19.35
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Lai
  1986
  Quân Đội
  17/12/2013
  Myanmar

 • 5.000m
  14:51.07
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Văn Thao
  1995
  Thanh Hóa
  09/12/2014
  Nam Định

 • 5.000m
  14:38.92
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Lai
  1986
  Quân Đội
  27/12/2010
  Đà Nẵng

 • 5.000m
  14:04.82
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Lai
  1986
  Quân Đội
  09/06/2015
  Singapore

 • 10.000m
  29:44.82
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Lai
  1986
  Quân Đội
  19/12/2013
  Myanmar

 • 10.000m
  30:14.13
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Chí Đông
  1980
  Hà Nội
  12/07/2003
  Hà Nội

 • 10.000m
  31:42.36
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Văn Thao
  1995
  Thanh Hóa
  14/08/2014
  Hà Nội

 • 400m rào
  53.15
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phan Khắc Hoàng
  1996
  Hà Nội
  20/08/2015
  Hà Nội
  0.914m

 • 400m rào
  51.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Phương
  1976
  TP. Hồ Chí Minh
  11/07/2001
  Hà Nội

 • 400m rào
  51.56
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Phương
  1976
  TP. Hồ Chí Minh
  14/09/2001
  Malaysia

 • 400m rào
  50.29
  Kỷ lục Quốc gia
  Quách Công Lịch
  1993
  Thanh Hóa
  06/10/2015
  Singapore

 • 400m rào
  50.05
  Kỷ lục Quốc gia
  Quách Công Lịch
  1993
  Thanh Hóa
  22/08/2017
  Malaysia
  SEA Games 29

 • 400m rào
  52.41
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Đức Sơn
  1999
  Hà Nội
  07/08/2018
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ ĐK Trẻ QG

 • 2.000m CNV
  5:58.51
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Tiến Long
  2001
  Hà Tĩnh
  04/04/2018
  Thái Lan
  VĐ Trẻ ĐNA

 • 2.000m CNV
  6:00.59
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Trung Đức
  1998
  Thanh Hóa
  08/05/2015
  Qatar

 • 3.000m CNV
  9:27.08
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Hoàng Văn Hiến
  1989
  Khánh Hòa
  16/09/2008
  Thừa Thiên Huế

 • 3.000m CNV
  8:52.53
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Kiên Trung
  1982
  Hà Nội
  12/11/2004
  Hà Nội

 • 3.000m CNV
  8:59.32
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Trung Cường
  2000
  Hà Tĩnh
  06/08/2018
  Nhật Bản
  Giải VĐ ĐK Trẻ CÁ

 • 3.000m CNV
  8:51.16
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Trung Cường
  2000
  Hà Tĩnh
  12/07/2018
  Phần Lan
  Giải VĐ U20 Thế giới

 • 3.000m CNV
  8:51.16
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Trung Cường
  2000
  Hà Tĩnh
  12/07/2018
  Phần Lan
  Giải VĐ U20 Thế giới

 • Marathon
  2:21:51
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Chí Đông
  1980
  Hà Nội
  13/12/2004
  Hà Nội

 • Marathon
  2:08:42
  Kỷ lục Quốc gia
  Hoàng Nguyên Thanh
  1993
  Bình Phước
  21/01/2024
  Hông Kông
  Marathon Châu Á

 • Tiếp sức 4x100m
  40.3
  Kỷ lục Quốc gia
  Thanh/Hiếu/Lâm/Thiện
  19xx
  TP. Hồ Chí Minh
  05/11/2001
  Hà Nội

 • Tiếp sức 4x100m
  40.47
  Kỷ lục Quốc gia
  Huynh/Lâm/Ba/Quang
  19xx
  Quân Đội
  08/10/2012
  Hà Nội

 • Tiếp sức 4x100m
  41.24
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đông/Trung/Chinh/Hinh
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  27/06/2013
  Hà Nội

 • Tiếp sức 4x100m
  39.87
  Kỷ lục Quốc gia
  Đội tuyên QG
  Đội tuyển Quốc gia
  16/05/2022
  Hà Nội
  SEA Games 31

 • Tiếp sức 4x100m
  39.87
  Kỷ lục Quốc gia
  Vũ/Tú/Lợi/Nghĩa
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  16/05/2022
  Hà Nội
  SEA Games 31

 • Tiếp sức 4x100m
  40.44
  Kỷ lục Quốc gia
  Huy/Cường/Cương/Nghĩa
  Công An Nhân Dân
  17/09/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ QG

 • Tiếp sức 4x200m
  1:24.64
  Kỷ lục Quốc gia
  Chung/Sỹ/Chinh/Dũng
  19xx
  Nam Định
  09/12/2014
  Nam Định

 • Tiếp sức 4x200m
  1:26.82
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Khởi/Tú/Hạnh/Nghiêm
  19xx
  Quân Đội
  14/08/2014
  Hà Nội

 • Tiếp sức 4x200m
  1:25.81
  Kỷ lục Quốc gia
  Lâm/ Ba/Hiệu/Quang
  19xx
  Quân Đội
  09/09/2011
  Hồ Chí Minh

 • Tiếp sức 4x200m
  1:25.54
  Kỷ lục Quốc gia
  Chinh/Phúc/ Sĩ/Trung
  19xx
  Nam Định
  22/09/2013
  Hồ Chí Minh

 • Tiếp sức 4x200m
  1:24.63
  Kỷ lục Quốc gia
  Trung/Hinh/Thao/Hữu
  19xx
  Thanh Hóa
  09/10/2015
  Hồ Chí Minh

 • Tiếp sức 4x200m
  1:26.15
  Kỷ lục Quốc gia
  Tuấn/Bắc/Sỹ/Trung
  19xx
  Nam Định
  30/10/2008
  Đà Nẵng

 • Tiếp sức 4x200m
  1:24.06
  Kỷ lục Quốc gia
  Sơn-Hùng-Ánh-Nghĩa
  19xx
  Công An Nhân Dân
  25/10/2023
  Hà Nội
  Giải VĐ 2023

 • Tiếp sức 4x400m
  3:13.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Trường/Tạng/Huy/Quang
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  07/04/2001
  Hồ Chí Minh

 • Tiếp sức 4x400m
  3:08.48
  Kỷ lục Quốc gia
  Cường/Thao/Hinh/Lịch
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  11/06/2015
  Singapore

 • Tiếp sức 4x400m
  3:14.29
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lịch/Tường/Phúc/Tâm
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  09/06/2013
  Hồ Chí Minh

 • Tiếp sức 4x400m
  3:07.40
  Kỷ lục Quốc gia
  Thao/Hoàng/Sơn/Lịch
  19xx
  Đội tuyển Quốc gia
  26/08/2017
  Malaysia
  SEA Games 29

 • Tiếp sức 4x800m
  7:43.86
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Chương/Bảo/Tài/Hậu
  19xx
  Bình Dương
  07/08/2018
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ ĐK Trẻ QG

 • Tiếp sức 4x800m
  7:58.50
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Trang/Toàn/Nam/Dũng
  19xx
  Quảng Ninh
  26/07/2009
  Đà Nẵng

 • Tiếp sức 4x800m
  7:37.8
  Kỷ lục Quốc gia
  Cát/Thanh/Hân/Sơn
  19xx
  Đắk Lắk
  29/12/2010
  Đà Nẵng

 • Tiếp sức 4x800m
  7:35.09
  Kỷ lục Quốc gia
  Hoàng-T.Anh-Dũng-Đảng
  19xx
  Hà Nội
  16/12/2022
  Hà Nội
  ĐH TTTQ 9

 • Nhảy cao
  2.25m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Duy Bằng
  1982
  Bến Tre
  28/09/2004
  Singapore

 • Nhảy cao
  2.08m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Thành Nhân
  1994
  Tiền Giang
  09/08/2013
  Kiên Giang

 • Nhảy cao
  2.16m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Vũ Đức Anh
  1998
  Hải Phòng
  25/04/2017
  Hà Nội
  Giải HNMR 2017

 • Nhảy cao
  2.17m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Vũ Đức Anh
  1998
  Hải Phòng
  06/06/2017
  Đồng Nai
  Giải Vô địch Điền kinh Trẻ Quốc gia 2017

 • Nhảy xa
  7.89m
  Kỷ lục Quốc gia
  Bùi Văn Đông
  1995
  Hà Nội
  27/07/2017
  Hồ Chí Minh
  Giải ĐK QT TPHCM MR

 • Nhảy xa
  7.71m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Tiến Trọng
  1997
  Quân Đội
  21/08/2016
  Vĩnh Long
  VĐ ĐK Trẻ

 • Nhảy xa
  7.36m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Bùi Văn Đông
  1995
  Hà Nội
  11/08/2014
  Hà Nội

 • Nhảy xa
  7.98m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Tiến Trọng
  1997
  Quân Đội
  18/09/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ QG

 • Nhảy xa
  7.73m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phạm Văn Lâm
  1992
  Hà Nội
  22/09/2013
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy xa
  7.70m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Ngọc Quân
  1974
  Hải Phòng
  05/02/1997
  Hà Nội

 • Nhảy sào
  4.75m
  Kỷ lục Quốc gia
  Vũ Văn Huyện
  1983
  Quân Đội
  18/07/2010
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy sào
  4.91m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Huệ
  1989
  Hải Dương
  12/10/2015
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy sào
  4.45m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Lê Hồng Hữu
  1993
  Thanh Hóa
  16/08/2012
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy sào
  4.90m
  Kỷ lục Quốc gia
  Vũ Văn Huyện
  1983
  Quân Đội
  24/09/2013
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy sào
  4.80m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Huệ
  1989
  Hải Dương
  12/09/2011
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy sào
  4.85m
  Kỷ lục Quốc gia
  Vũ Văn Huyện
  1983
  Quân Đội
  12/07/2012
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy 3 bước
  16.67m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Hùng
  1989
  Hà Nội
  19/12/2013
  Myanmar

 • Nhảy 3 bước
  16.41m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Hùng
  1989
  Hà Nội
  19/07/2010
  Hồ Chí Minh

 • Nhảy 3 bước
  15.92m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Văn Hùng
  1989
  Hà Nội
  18/09/2008
  Thừa Thiên Huế

 • Đẩy tạ
  15.67m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đoàn Cảnh Thịnh
  1998
  Vĩnh Long
  17/06/2013
  Vĩnh Long
  4000gr

 • Đẩy tạ
  15.42m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Minh Hiếu
  1997
  Long An
  03/06/2014
  Thừa Thiên Huế
  5000gr

 • Đẩy tạ
  15.58m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Trần Phú Hoàng Long
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  06/08/2013
  Kiên Giang
  6000gr

 • Đẩy tạ
  16.70m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  28/11/2018
  Hà Nội
  ĐH TDTT toàn quốc

 • Đẩy tạ
  16.71m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  TP. Hồ Chí Minh
  15/05/2022
  Hà Nội
  SEA Games 31

 • Đẩy tạ
  14.29m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đặng Hồ Nhật Khanh
  2000
  Vĩnh Long
  27/07/2018
  Hồ Chí Minh
  Tạ 7,26kg -Giải ĐK QT TPHCM MR

 • Đẩy tạ
  17.49m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đỗ Thành Pháp
  2002
  TP. Hồ Chí Minh
  19/05/2019
  An Giang
  5000gr, Giải CLT 2019

 • Đẩy tạ
  15.42m
  Kỷ lục Quốc gia
  Đào Dân Tiến
  1972
  Khánh Hòa
  11/06/2001
  Hà Nội

 • Đẩy tạ
  15.65m
  Kỷ lục Quốc gia
  Trần Minh Tuấn
  1990
  Vĩnh Long
  09/10/2015
  Hồ Chí Minh

 • Đẩy tạ
  17.39m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  09/05/2023
  Cambodia
  SG32

 • Ném đĩa
  50.08m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  28/10/2023
  Hà Nội
  GIải VĐ 2023

 • Ném đĩa
  46.86m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Phúc Thiện
  2005
  Đà Nẵng
  11/08/2023
  Đà Nẵng
  Giải VĐ Trẻ (đĩa 1.750kg)

 • Ném đĩa
  48.50m
  Kỷ lục Quốc gia
  Đào Dân Tiến
  1972
  Khánh Hòa
  07/05/2000
  Hồ Chí Minh

 • Ném đĩa
  48.66m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đỗ Thành Pháp
  2002
  TP. Hồ Chí Minh
  20/05/2019
  An Giang
  1.5kg, Giải CLT 2019

 • Ném đĩa
  48.64m
  Kỷ lục Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  24/08/2019
  Hàn Quốc
  Giải ném đẩy QT Mokpo-Hàn Quốc

 • Ném đĩa
  55.17m
  Kỷ lục Quốc gia
  Đỗ Tấn Trưởng
  1993
  Đà Nẵng
  18/09/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ QG

 • Ném đĩa
  42.75m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đoàn Cảnh Thịnh
  1998
  Vĩnh Long
  14/03/2015
  Đồng Nai
  1500g

 • Ném đĩa
  45.98m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phan Thanh Bình
  1995
  TP. Hồ Chí Minh
  12/08/2014
  Hà Nội
  1750gr

 • Ném đĩa
  46.12m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Võ Hồng Thái
  1997
  Sóc Trăng
  22/08/2016
  Vĩnh Long
  1750g

 • Ném đĩa
  42.77m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đặng Hồ Nhật Khanh
  2000
  Vĩnh Long
  08/06/2017
  Đồng Nai
  1500g

 • Ném búa
  45.51m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Thanh Tùng
  1998
  Đà Nẵng
  07/06/2017
  Đồng Nai
  Giải Vô địch Điền kinh Trẻ Quốc gia 2017

 • Ném búa
  51.94m
  Kỷ lục Quốc gia
  Tăng Văn Hải
  1989
  Vĩnh Long
  24/11/2016
  Hà Nội
  Giải VĐ ĐK QG

 • Ném búa
  44.25m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đỗ Tấn Trưởng
  1993
  Đà Nẵng
  17/08/2012
  Hồ Chí Minh
  7625gr

 • Ném búa
  54.24m
  Kỷ lục Quốc gia
  Đỗ Tấn Trưởng
  1993
  Đà Nẵng
  26/10/2017
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ ĐK QG

 • Ném búa
  51.68m
  Kỷ lục Quốc gia
  Tăng Văn Hải
  1989
  Vĩnh Long
  09/12/2014
  Nam Định

 • Ném búa
  49.63m
  Kỷ lục Quốc gia
  Trần Hoàng Thiện
  1988
  Vĩnh Long
  27/12/2010
  Đà Nẵng

 • Ném búa
  50.41m
  Kỷ lục Quốc gia
  Trịnh Tấn Nhanh
  1985
  Vĩnh Long
  04/10/2012
  Hà Nội

 • Ném búa
  47.86m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đinh Thành Nhân
  2006
  Vĩnh Long
  11/08/2023
  Đà Nẵng
  Giải VĐ Trẻ (búa7.260kg)

 • Ném lao
  69.04m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Trường Giang
  1976
  Bến Tre
  18/07/2010
  Hồ Chí Minh

 • Ném lao
  69.07m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Trường Giang
  1976
  Bến Tre
  14/11/2011
  Indonesia

 • Ném lao
  73.18m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Hoài Văn
  1993
  Long An
  18/07/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải QT HCM MR

 • Ném lao
  64.06m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Trương Văn Hồng
  1994
  Quảng Ninh
  08/06/2011
  Nghệ An
  700gr

 • Ném lao
  66.06m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phạm Ngọc Anh
  1995
  Quân Đội
  12/12/2014
  Hà Nội
  800gr

 • Ném lao
  72.26m
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Hoài Văn
  1993
  Long An
  13/06/2017
  Thái Lan
  Thái Lan MR

 • Đi bộ 3000m
  15:00.83
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Huy Thắng
  1997
  Nghệ An
  16/06/2012
  Vĩnh Long

 • Đi bộ 5000m
  23:35.29
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Dương Hữu Tín
  1995
  Nghệ An
  27/06/2013
  Hà Nội

 • Đi bộ 5000m
  23:14.21
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phùng Kim Quang
  2003
  Hà Nội
  09/10/2020
  Tây Ninh
  Trẻ&CLT QG

 • Đi bộ 10.000m
  46:24.49
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  19/07/2011
  Hà Nội

 • Đi bộ 10.000m
  44:22.08
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  11/07/2012
  Hồ Chí Minh

 • Đi bộ 10.000m
  46:24.49
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  19/07/2011
  Hà Nội

 • Đi bộ 10.000m
  45:17.51
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  03/08/2011
  Hồ Chí Minh

 • Đi bộ 20.000m
  1:33:23
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  11/12/2021
  Hà Nội
  Giải VDQG

 • Đi bộ 20.000m
  1:36:40
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  22/08/2017
  Malaysia
  SEA Games 29 - 2017

 • Đi bộ 20.000m
  1:36:09
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  17/09/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ QG

 • 10 môn phối hợp
  6538
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Văn Huệ
  1989
  Hải Dương
  08/10/2007
  Hồ Chí Minh

 • 10 môn phối hợp
  7755
  Kỷ lục Quốc gia
  Vũ Văn Huyện
  1983
  Quân Đội
  27/11/2010
  Quảng Châu

 • 110m rào
  14.32
  Kỷ lục Quốc gia
  Trần Quốc Hoàn
  1982
  Hải Phòng
  21/09/2003
  Philippine

 • 110m rào
  14.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Văn Lợi
  1968
  Hà Nội
  19/09/1985
  Hà Nội

 • 110m rào
  14.28
  Kỷ lục Quốc gia
  Võ Văn Hùng
  1987
  TP. Hồ Chí Minh
  12/09/2011
  Hồ Chí Minh

 • 110m rào
  14.00
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Hữu Tài
  1996
  Tiền Giang
  19/08/2015
  Hà Nội
  0.991m

 • 110m rào
  14.19
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Ngọc Quang
  1990
  Hà Nội
  13/11/2011
  Indonesia

 • 110m rào
  14.41
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Tú Toàn
  2005
  Quân Đội
  02/07/2022
  Kon Tum
  Giải CNT trẻ (rào 0.914m)

 • 110m rào
  15.13
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Bùi Quốc Khánh
  2003
  Quân Đội
  22/05/2019
  An Giang
  0.914m, Giải CLT 2019

 • 110m rào
  14.86
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Khánh Hòa
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  09/10/2020
  Tây Ninh
  Trẻ&CLT QG (rào 0.914m)

 • 8 môn phối hợp
  5452
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Huy Thái
  1994
  Bạc Liêu
  09/08/2013
  Kiên Giang

 • 8 môn phối hợp
  5421
  Kỷ lục Quốc gia
  Đặng Văn Thành
  1990
  Hà Tĩnh
  17/09/2008
  Thừa Thiên Huế

 • Đi bộ 20km
  1:31:33
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  24/12/2010
  Đà Nẵng

 • Đi bộ 20km
  1:24.30
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thành Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  11/07/2012
  Đà Nẵng

 • Đi bộ 20km
  1:23:29
  Kỷ lục Quốc gia
  Nguyễn Thanh Ngưng
  1992
  Đà Nẵng
  20/03/2016
  Nhật Bản
  Asian 20km Race Walking Championships

 • Tiếp sức hỗn hợp 1200m, 400m, 800m, 1600m
  10:36.53
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Hậu/Dần/Minh/Duy
  19xx
  Bình Dương
  23/08/2016
  Vĩnh Long
  Giải VĐ ĐK Trẻ

 • Tiếp sức hỗn hợp 1200m, 400m, 800m, 1600m
  10:33.74
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đức/Vũ/Nhật/Tuấn
  19xx
  Thanh Hóa
  05/06/2017
  Đồng Nai
  Giải VĐ ĐK Trẻ

 • 300m
  39.17
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Bùi Văn Đông
  2006
  Quảng Ngãi
  20/05/2019
  An Giang
  Giải CLT 2019

 • 300m
  38.68
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Thái Bá Thanh Hoàng
  2007
  Đà Nẵng
  08/10/2020
  Tây Ninh
  Trẻ&CLT QG

 • Ném bóng
  79.82m
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Đỗ Gia Huy
  2006
  Kon Tum
  22/05/2019
  An Giang
  Giải CLT 2019

 • Tiếp sức hỗn hợp 4x400m Nam-Nữ
  3:38.86
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phúc/Huệ/Ngọc/Hảo
  200x
  Hà Tĩnh
  22/05/2019
  An Giang
  Giải CLT 2019

 • Tiếp sức hỗn hợp 4x400m Nam-Nữ
  3:26.65
  Kỷ lục Quốc gia
  Hạnh-Hoàng-Hằng-Duy
  19xx
  Hà Nội
  16/09/2019
  Hồ Chí Minh
  Giải VĐ QG 2019

 • Tiếp sức hỗn hợp 4x400m Nam-Nữ
  3:19.50
  Kỷ lục Quốc gia
  Hằng-Sơn-Lan-Hoàng
  199x
  Đội tuyển Quốc gia
  07/12/2019
  Philippine
  SEA Games 30 - 2019

 • 60m
  7.42
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Nguyễn Mạnh Đoàn
  2004
  Hưng Yên
  11/06/2007
  Đồng Nai
  CLT Trẻ 2017

 • 60m
  7.41
  Kỷ lục trẻ Quốc gia
  Phạm Thế An
  2010
  Quân Đội
  20/06/2023
  Bến Tre
  Giải CNT Trẻ QG

 • Bán Marathon
  1:09:99
  Kỷ lục Quốc gia
  Hoàng Nguyên Thanh
  1993
  Bình Phước
  01/01/2024
  Hà Nội
  VIHM 2024

 • Bán Marathon
  1:07:99
  Kỷ lục Quốc gia
  Đỗ Quốc Luật
  1993
  Quân Đội
  01/01/2023
  Hà Nội
  Vietnam International Half Marathon

 • Tiếp sức hỗn hợp 4x800m Nam-Nữ
  8:15.53
  Kỷ lục Quốc gia
  Dũng-Thanh-Đảng-Hằng
  19xx
  Hà Nội
  14/08/2023
  Đà Nẵng
  Giải VĐ CND Tiếp sức

 • Tiếp sức hỗn hợp 4x1500m Nam-Nữ
  17:26.2
  Kỷ lục Quốc gia
  Thế Anh-Thu-Dương-Quyên
  Thái Bình
  14/08/2023
  Đà Nẵng
  Giải VĐ CND Tiếp sức