VẬN ĐỘNG VIÊN
Họ và tên: Bùi Công Hậu
Năm sinh: 1996
Giới tính: Nam
Nội dung thi đấu: Ném lao
Danh hiệu được phong:
Giới thiệu:
Thành tích